Predaj mlieka z pojazdného mliekomatu

Streda

  • od 12:00 hod. do 12:40 hod. - 4. autobusová zastávka
  • od 12:45 hod. do 12:55 hod. - pred Obecným úradom