Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj             Žilinský  
Okres                            Dolný Kubín  
Región                         Dolná Orava  
Počet obyvateľov                   1642  
Rozloha                               2472 ha  
Prvá písomná zmienka        1388  

 

Obec Žaškov

Obec sa nachádza na dolnej Orave, v doline Žaškovského potoka v Šípskej Fatre. Severozápadný okraj obce zasahuje až k rieke Orava. Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a od 8. až 9. storočia územie osídľovali Slovania. Stopy po slovanských opevneniach sa našli v lokalite pod Hrádkom, no niekoľko ďalších bolo lokalizovaných aj v okolitých obciach. Z týchto výšinných sídlisk sa už koncom 11. storočia ľudia presúvali do údolí, kde vznikali prvé súvislé osídlenia. Od 13. storočia prichádzali do regiónu ľudia zo susedného Liptova a Turca, ktorí tiež zakladali nové obce. V tom období už existovala cesta cez Komjatnú do Poľska.

Aktuality

13.02.2019

Chrobonosť

Zatvorená Materská škola pri ZŠ s MŠ Žaškov od 14. 2. 2019 do 18. 2. 2019 vrátane

Základná škola s materskou školou v Žaškove oznamuje, že v záujme zamedzenia šírenia akútnych vírusových ochorení a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne prerušiť výchovno-vzdelávací proces a všetky hromadné akcie, bude prevádzka Materskej školy pri ZŠ s MŠ Žaškov v dňoch od 14. 2. 2019 do 18. 2. 2019 vrátane zatvorená. Riadna prevádzka sa začne dňa 19. 2. 2019 – v utorok.

Detail

08.02.2019

Kompostér

Nahlasovanie záujemcov o domáce kompostovanie

Nahlasovanie záujemcov o domáce kompostovanie BRKO/ žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad z dôvodu domáceho kompostovania biologocky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností a záhrad.

Detail

05.02.2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z.z. voľby do Európskeho parlament a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

Detail

05.02.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Ekocentra Dolná Orava

Naša obec ako člen združenia EKOCENTRUM Dolná Orava je zapojená do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava. Združenie získalo nenávratný finančný príspevok na nákup kompostovacích zásobníkov pre domácnosti.

Detail

17.01.2019

Voľby prezidenta Slovenkej republiky v roku 2019

Voľby prezidenta Slovenkej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 h. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okskovej volebnej komisie obce Žaškov pre voľby prezidenta SR 2019: ocu.zaskov@dkubin.sk . Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR 2019: ocu.zaskov@dkubin.sk .

Detail

Fotogaléria

05.02.2019

Uvítanie detí 2019

Uvítanie detí 2019

Na spoločnom posedení sme privítali našich malých spoluobčanov narodených v roku 2018

Detail

21.01.2019

Prechod Žaškovským chotárom - 19.01.2019

Prechod Žaškovským chotárom - 19.01.2019

Dňa 19.1.2019 sa uskutočnil 12. ročník turisticko-lyžiarskeho prechodu našim malebným chotárom.

Detail

08.01.2019

Nohejbalový turnaj o putovný pohár OFK Žaškov - 29.12.2018

Nohejbalový turnaj o putovný pohár OFK Žaškov - 29.12.2018

Nohejbalový turnaj o putovný pohár OFK Žaškov - 29.12.2018

Detail

14.12.2018

Remeselné vianočné trhy - 14.12.2018

Remeselné vianočné trhy - 14.12.2018

Remeselné vianočné trhy - 14.12.2018

Detail

10.12.2018

Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

09.12.2018 prišiel medzi deti do kultúrneho domu Mikuláš

Detail

Úradná tabuľa