Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Vydávanie kompostérov na domáce kompostovanie 6.5. a 7.5. 2019

Typ: ostatné
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí sa zapísali do zoznamu žiadateľov o vypožičanie kompostéra a ešte si ho nevyzdvihli, že kompostéry bude vydávať v areáli starej materskej školy (vedĺa evanjelického kostola) po dohode s občanmi, prípadne v miestnom rozhlase oznámi výdajný deň.

Kompostéry sú ešte k dispozícii, kto má záujem nech sa príde zapísať na obecný úrad a následne mu bude vydaný v areály starej MŠ.
- váha kompostéra je cca 28 kg,
- rozmery v demontovanom stave:
cca 100 cm v x 55 cm š x 20 cm h
Na odvoz treba minimálne fúrik, resp. kolesovú káru (saitku)

Spolu s kompostérom obdržíte montážny návod, ktorý je pribalený medzi stenami kompostéra, príručku na domáce na kompostovanie a vzor zmluvy o výpožičke.


 

Naša obec  sa zapojila do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava" prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho „tzv. zeleného odpadu“ na území obcí Dolnej Oravy.

Pre našu obec sme cez uvedený projekt získali celkom 310 kompostérov, z ktorých časť využije obec a približne 270 ich bude poskytnutých občanom.

Vážení občania vyzývame vás, aby ste sa na obecnom úrade v Žaškove ešte 6.5. a 7.5. 2019 zapísali do zoznamu občanov, ktorí sa chcú  zapojiť  do tohto projektu a využiť  kompostér na  domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnosti a záhrady a tým predchádzať vzniku takéhoto odpadu. Do zoznamu bude potrebné okrem vašich údajov uviesť aj plochu kosenej záhrady alebo dvora a frekvenciu kosenia za mesiac v období od 1.4. do 31.10. Tak vás prosíme, aby ste si tieto údaje pripravili k zápisu.

Po zapísaní do zoznamu budete prostredníctvom obecného rozhlasu alebo webovej stránky obce informovaní o čase prevzatia kompostéra a podpísania zmluvy o jeho výpožičke. Vzor zmluvy je k nahliadnutiu v priloženom súbore alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom. Prevzatím kompostéra a podpísaním zmluvy o výpožičke (na 5 rokov), vám bude uplatnená úľava na poplatku za domáce kompostovanie

Tí občania, ktorý biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností a zo záhrad vo svojej záhrade alebo dvore už kompostujú, či už vo vlastnom plastovom kompostéri alebo v inom podomácky vyrobenom kompostovisku /hnojisku/, môžu v zmysle § 37 ods. 3 písm. e) VZN č. 2/2018 požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad a tým využiť 10 % úľavu z poplatku za komunálny odpad z dôvodu domáceho kompostovania podaním písomnej žiadosti (ročný poplatok 17,00 €, po úľave 15,30 €). K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu vášho kompostoviska. (minimálne 1 x detail kompostoviska, 1 x záber umiestnenia kompostoviska v záhrade). Vypísanú žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad spolu s fotodokumentáciou do 30.4.2019 a to každý rok. Po tomto dátume zľavu na rok 2019 už nebude možné uplatniť. 

Veríme, že zapojením sa do projektu a domácim kompostovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu predídeme vyvážaniu tohto odpadu do prírody.

 

Návrh zmluvy  výpožočke kompostéra

Návrh prílohy zmluvy o výpožičke kompostéra

Editovateľné tlačivo - žiadosť o úľavu z poplatku

Informácie ako kompostovať

využitie biodpadu zo záhrad


Prílohy

Vytvorené: 8. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 5. 2019 14:12
Autor: Správca Webu