Odoslať stránku e-mailom

Navigácia

Obsah

Nahlasovanie záujemcov o domáce kompostovanie

Typ: ostatné
KompostérNahlasovanie záujemcov o domáce kompostovanie BRKO/ žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad z dôvodu domáceho kompostovania biologocky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností a záhrad.

 

Naša obec  sa zapojila do projektu "Predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Ekocentra Dolná Orava" prostredníctvom združenia obcí Ekocentrum Dolná Orava.

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho „tzv. zeleného odpadu“ na území obcí Dolnej Oravy.

Pre našu obec sme cez uvedený projekt získali celkom 310 kompostérov, z ktorých časť využije obec a približne 270 ich bude poskytnutých občanom.

Vážení občania vyzývame vás, aby ste sa na obecnom úrade v Žaškove do 28.02.2019 zapísali do zoznamu občanov, ktorí sa chcú  zapojiť  do tohto projektu a využiť  kompostér na  domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácnosti a záhrady a tým predchádzať vzniku takéhoto odpadu. Do zoznamu bude potrebné okrem vašich údajov uviesť aj plochu kosenej záhrady alebo dvora a frekvenciu kosenia za mesiac v období od 1.4. do 31.10. Tak vás prosíme, aby ste si tieto údaje pripravili k zápisu.

Po zapísaní do zoznamu budete prostredníctvom obecného rozhlasu alebo webovej stránky obce informovaní o čase prevzatia kompostéra a podpísania zmluvy o jeho výpožičke. Vzor zmluvy je k nahliadnutiu v priloženom súbore alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom. Prevzatím kompostéra a podpísaním zmluvy o výpožičke (na 5 rokov), vám bude uplatnená úľava na poplatku za domáce kompostovanie

Tí občania, ktorý biologicky rozložiteľný komunálny odpad z domácností a zo záhrad vo svojej záhrade alebo dvore už kompostujú, či už vo vlastnom plastovom kompostéri alebo v inom podomácky vyrobenom kompostovisku /hnojisku/, môžu v zmysle § 37 ods. 3 písm. e) VZN č. 2/2018 požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad a tým využiť 10 % úľavu z poplatku za komunálny odpad z dôvodu domáceho kompostovania podaním písomnej žiadosti (ročný poplatok 17,00 €, po úľave 15,30 €). K žiadosti je potrebné priložiť aj fotodokumentáciu vášho kompostoviska. (minimálne 1 x detail kompostoviska, 1 x záber umiestnenia kompostoviska v záhrade). Vypísanú žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad spolu s fotodokumentáciou a to každý rok.

Veríme, že zapojením sa do projektu a domácim kompostovaním biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu predídeme vyvážaniu tohto odpadu do prírody.

Návrh zmluvy  výpožočke kompostéra

Návrh prílohy zmluvy o výpožičke kompostéra

Editovateľné tlačivo - žiadosť o úľavu z poplatku

Informácie ako kompostovať

využitie biodpadu zo záhrad


Prílohy

Vytvorené: 8. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 2. 2019 12:35
Autor: Správca Webu